Ingevorderd Rijbewijs Procedure - Eenvoudig En Duidelijke Uitleg

Published Nov 20, 21
8 min read

Rijverbod - Specialisten In Verkeersrecht

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399, 2100 Antwerpen
0479 87 09 22
Stel uw vraag

Doet u dit toch, dan kan men uw rijbewijs onmiddellijk intrekken. Inbreuken m. b - rijbewijs ingetrokken.t. het alcoholslot Wanneer een bestuurder waarvan het rijbewijs beperkt is tot het besturen van motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot en de bestuurder een motorvoertuig bestuurt dat niet uitgerust is met een alcoholslot of niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.

Hoe lang trekt men het rijbewijs in? De onmiddellijke intrekking bedraagt in principe 15 dagen. Van wanneer tot wanneer deze termijn loopt, staat in de Wet vermeld. Men neemt doorgaans aan dat deze termijn een aanvang neemt op de dag van de intrekking die men als dag 1 rekent. De intrekking geldt dus voor de volgende aansluitende 14 dagen, tot middernacht op de laatste dag.

Als u geluk heeft, en het bevel is gegeven vijf minuten vóór middernacht, dan duurt uw eerste dag van het rijverbod slechts vijf minuten. Hoewel je moeilijk van geluk kan spreken natuurlijk. Vermits het in de praktijk steeds de politiediensten zijn die het rijbewijs bij zich houden, is het geen probleem dat de termijn een einde zou nemen op een zaterdag, zondag of een feestdag.

De procureur des Konings kan wel vragen aan de politierechtbank om de intrekking te verlengen met maximaal 3 maanden. Dit gebeurt echter zelden en enkel in zeer ernstige gevallen (zoek een advocaat). Na verloop van de aanvankelijke 15 dagen of het verstrijken van de termijn van 3 maand het rijbewijs teruggeven. De onmiddellijke intrekking is géén straf.

Rijbewijs Ingetrokken

Het is dus een veiligheidsmaatregel. rijbewijs ingetrokken. Men zal bij de uiteindelijke uitvoering van het rijverbod dat u van de Politierechter krijgt wél rekening houden met de onmiddellijke intrekking. De periode van onmiddellijk intrekking zal men daarom in mindering brengen van het opgelegde rijverbod (tenzij men in die periode ook in de gevangenis verbleef).

Wat zijn de gevolgen van de onmiddellijke intrekking? Tijdens de periode van onmiddellijke intrekking is het verboden een motorvoertuig te besturen waarvoor het ingeleverde rijbewijs vereist is. Dit betekent dus dat men wel nog voertuigen mag besturen waarvoor géén rijbewijs vereist is (bijvoorbeeld de bromfiets klasse A). Bestuurt men in de periode van intrekking toch een voertuig waarvoor het ingeleverde rijbewijs vereist is, zal u een zéér zware straf krijgen (art 30 Wegverkeerswet).

Er is dus geen formele verzets- of beroepsmogelijkheid tegen de beslissing tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, maar men kan wel vragen aan de procureur des Konings om het rijbewijs toch vroeger terug te geven. U kan zich hiervoor best laten bijstaan door een advocaat, die samen met u een gemotiveerde brief kan opstellen met de vraag om het rijbewijs vroeger terug te krijgen.

27-jarige Dronken Chauffeur Mag 15 Dagen Zijn Rijbewijs ...Voorlopig Rijbewijs Moet Ook Ingetrokken Kunnen Worden


Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal in de meeste gevallen de kosten betalen verbonden aan dit verzoek. Wat als ik weiger om mijn rijbewijs af te geven? Het is geen goed plan om te weigeren uw rijbewijs af te geven aan de Politie wanneer deze dit bevel heeft gegeven. In dat geval kan immers de politie op bevel van de procureur des Konings het rijbewijs in beslag nemen en riskeert u als bestuurder zelfs een gevangenisstraf van 1 dag tot 1 maand en/of een bijkomende geldboete van 10,00 EUR tot 500,00 EUR (vermeerderd met de opdeciemen, momenteel dus minimum 80,00 EUR tot maximaal 4.

Kan Van Buitenlandse Snelheidsovertreders Ook Het Rijbewijs ...

Het Rijverbod In Internationale Context ...Rijden Onder Invloed - Verkeersovertreding


Wanneer is sprake van dronkenschap in het verkeer? U bevindt zich een staat van dronkenschap door alcoholintoxicatie of een soortgelijkschap door inname van drugs en/of andere middelen. Krijg ik een zwaardere straf wanneer ik in staat van dronkenschap heb gereden? U riskeert te worden veroordeeld tot een zware straf door de politierechtbank indien de rechtbank van oordeel is dat u zich in een staat van dronkenschap bevond.

Wanneer u zich in staat van dronkenschap bevindt wordt uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van minimaal 12 uur. In de praktijk zal dit doorgaans 15 dagen zijn. Kom ik in aanmerking voor een minnelijke schikking? De Procureur des Konings beschikt niet over de mogelijkheid om over te gaan tot een onmiddellijke inning of een latere minnelijke schikking.

Wat is mijn straf bij de politierechtbank? Aangezien de Procureur des Konings u geen minnelijke schikking kan voorstellen zal u in elk geval moeten verschijnen voor de politierechter. U riskeert veroordeeld te worden tot een geldboete tussen € 1200 en € 12000 en een rijverbod tussen 1 maand en 5 jaar.

De rechter kan u ook een alcoholslot opleggen. Wat als er gewonden zijn als gevolg van een verkeersongeval? In dit geval is er sprake van een straf verzwarende grond. De politierechtbank legt u een rijverbod op van minimaal 3 maanden. De rechter kan u ook een alcoholslot opleggen. Daarnaast zal u opnieuw het rijexamen moeten afleggen.

Rijverbod - Specialisten In Verkeersrecht

In de meeste gevallen kan een advocaat u helpen op kosten van uw rechtsbijstandsverzekering. Wij regelen alles met de verzekeraar en zorgen dat u vertegenwoordigd bent op de zitting. Heeft u vragen? Raadpleeg direct onze intakebalie. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste verkeersrecht advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd.

Lees over meer onze werkwijze. Kosten Uw contact met de Verkeersrecht Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. De op deze website vermelde advocaten zijn gespecialiseerd in het Verkeersrecht en zijn onafhankelijk. Vaak kunnen de kosten van juridische bijstand door uw advocaat worden verhaald op uw rechtsbijstandverzekering. Uw advocaat kan u daarover informeren.

Een eerste bestuurder werd rond 10 uur op de Hasseltsestraat in Bilzen onderschept, terwijl hij aan het bumperkleven was. De 44-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken en alle boorddocumenten waren in orde. Het voertuig was echter niet in orde met de tuning-wetgeving doordat de banden niet correct gemonteerd waren. Samen met het bumperkleven leverde dit een eerste proces-verbaal op.

Ook werd de bestuurder een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor cocaïne en amfetamines. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hiervoor werd een tweede proces-verbaal opgesteld. Het was al de derde keer in één jaar dat de bestuurder zijn rijbewijs mocht afgeven na het rijden onder invloed van drugs.

Voorlopig Rijbewijs Moet Ook Ingetrokken Kunnen Worden

De motorrijder raasde vervolgens in de richting van Schoonbeek, waarbij hij snelheden boven de 120 km/uur haalde in een straat waar slechts 50 km/uur mag gereden worden. De bestuurder werd onderschept en verzon een excuus over een familielid in nood. De politie begaf zich naar de woning om het verhaal te checken, maar hier bleek niets van aan.

Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken (rijbewijs ingevorderd). De 36-jarige bestuurder uit Peer kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed, eentje voor onverantwoord rijgedrag en een PV van Waarschuwing voor zijn rijbewijs dat aan vervanging toe was. Na deze tweede controle werd het dienstvoertuig van de politie opnieuw ingehaald, waarbij de bestuurder in kwestie claxonneerde tijdens het manoeuvre.

De bestuurder bleek maar liefs 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is meer dan drie keer de toegelaten norm. Het rijbewijs van de bestuurder uit Diepenbeek werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Ook in augustus van dit jaar speelde de man zijn rijbewijs al eens kwijt voor het rijden onder invloed van alcohol.

Ook zondagochtend heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een rijbewijs moeten intrekken. Een voertuig met een lekke band werd gecontroleerd ter hoogte van een warenhuis op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De bestuurder had geen alcohol gedronken. Ook alle verplichte boorddocumenten bleken in orde te zijn. Bij controle bleek de lekke band vooraan bijna volledig kaal te zijn.

Waarom Wordt Z'n Rijbewijs Niet Ingetrokken?

De test tekende positief voor het gebruik van cocaïne. Het rijbewijs van de 33-jarige man werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder kreeg uiteindelijk een proces-verbaal voor het rijden onder invloed van drugs, eentje voor de kale band en een proces-verbaal van waarschuwing dat hem verplicht zijn voertuig ter controle aan te bieden.

Rijbewijs Van Twee Personen Onmiddellijk Ingetrokken Voor Vi ...Radja Nainggolan Reageert Via Advocaat Op Het Feit Dat ...


Strengere Straffen SnelheidsovertredingenWanneer Wordt Mijn Rijbewijs Ingevorderd?


Mijn rijbewijs is ingetrokken. Wat moet ik nu doen? Die vraag krijgen wij geregeld van cliënten, maar wij stellen dan altijd de vraag terug wat er dan precies is gebeurd. Het intrekken van het rijbewijs is meer spreektaal, maar het is geen juridische term. Als het rijbewijs is ingetrokken, kan dit van alles inhouden.

Rijbewijs ingetrokken door CBR > rijbewijs ongeldig verklaard Het rijbewijs kan worden ingetrokken door het CBR, maar de juiste juridische term hiervan is dat het rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard. Het CBR kan het rijbewijs ongeldig verklaren omdat u niet hebt meegewerkt aan een opgelegde maatregel of omdat uit onderzoek van een arts is gebleken dat u niet langer geschikt bent om een motorrijtuig te besturen.

Dit doet het CBR in bepaalde gevallen wanneer tevens een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd. 2. Rijbewijs ingetrokken door politie > invordering rijbewijs Het rijbewijs kan ook worden ingetrokken door de politie. In feite gaat het dan om een invordering van het rijbewijs, bijvoorbeeld vanwege rijden onder invloed van alcohol of te hard rijden.